គ្រឿងអលង្ការពេជ្រចង្កោម Stud Earring (14K) - Popular Jewelry - ញូវយ៉ក

Popular Jewelry

ក្រវិលពេជ្រចង្កោម (១៤ ឃ)

$ 574.79
ក្រវិលពេជ្រចង្កោមក្រវ៉ាត់ស្កូវការេក្រវិលការ៉េ (១០ គ) ផ្នែកខាងមុខ - Popular Jewelry - ញូវយ៉ក
ក្រវិលពេជ្រចង្កោមរង្វង់មូលក្រវិលខ្មៅ (១៤ គ) មេ - Popular Jewelry - ញូវយ៉ក
ផ្នែកខាងមុខរបស់ក្រវិលគ្រីស្តាល់ក្រវិល (១៤ ខេ) Popular Jewelry - ញូវយ៉ក
ក្រវិលរចនាផ្កាពេជ្រមូល (១០ គ) ញូវយ៉ក Popular Jewelry
ក្រវិលពេជ្រចង្កោមរាងពងក្រពើរាងវែង (១៤ គ) ។ Popular Jewelry - ញូវយ៉ក