ខ្សែដៃអាម៉ាទីទីនិងគុជប៊្លុង (១៤ គ)
ខ្សែដៃបល្ល័ង្កបេះដូងវ៉ែនតា (14K) - Popular Jewelry - ញូវយ៉ក