ផ្នែកខាងត្បូងជេដ្ឋាព្រះពុទ្ធ (១៤K) - Popular Jewelry - ញូវយ៉ក

Popular Jewelry

ដាប់ប៊ែលព្រះពុទ្ធ (១៤K)

$ 209.99
ពាងព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធ (១៤ គ។ ក្រ។ ) ១៤ ក្រាលមាស, Popular Jewelry ញូវយ៉ក

Popular Jewelry

ដាប់ប៊ែលព្រះពុទ្ធ (១៤K)

$ 200.39
Pendant ព្រះពុទ្ធខ្នាតតូច Jade (14K)

Popular Jewelry

Pendant ព្រះពុទ្ធខ្នាតតូច Jade (14K)

$ 113.99
[璧] ជេដ្ឋាឌីស (១៤ ខ) ១៤ ការ៉ាត់ពណ៌មាស, Popular Jewelry ញូវយ៉ក

Popular Jewelry

[璧] ឌីសចាដេស (១៤ ខ)

$ 171.59
ប៉េប៉េអឹនហ្គេនបារបៃតងរូបសំណាកបៃតងចិនសំណាងល្អ (១៤K) - Popular Jewelry - ញូវយ៉ក
ព្រះនាងយិតសើចចាងហ្វាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ (១៤ គ) ១៤ មាសរ៉ាត់មាស, Popular Jewelry ញូវយ៉ក
លក់​ហើយ
Pendant ត្បូងថ្មពណ៌ស្វាយ (14K)

Popular Jewelry

Pendant ត្បូងថ្មពណ៌ស្វាយ (14K)

$ 141.59
ជឺដេតសើចចោរសមុទ្រព្រះពុទ្ធ (១៤K)
ចាដេគ័នយិននិងនាគ