ផ្នែកខាងមុខរង្វង់មូលស៊ីអេសហ្សូអេហ្វអេស (១៤K) - Popular Jewelry - ញូវយ៉ក
រ៉ូយ៉ាល់ផ្លុំនៃដួងចិត្តដួងចិត្ត (14K) - Popular Jewelry
ផ្នែកខាងមុខនៃហ្គូហ្គលពេជ្របេះដូងស៊ីអេស (១៤K) - Popular Jewelry - ញូវយ៉ក
ចិញ្ចៀនស្នេហ៍ដួងចិត្ត (14K) Popular Jewelry ញូវយ៉ក
ចិញ្ចៀនម្រាមដៃម្រាមដៃវែង (១៤ ក)
ផ្នែកខាងមុខហាឡូហាបេះដូងពុះចិញ្ចៀន (14K) - Popular Jewelry - ញូវយ៉ក