ផ្នែកខាងត្បូងត្បូងកណ្តៀងធ្វើពីត្បូងកណ្តៀង (14K) - Popular Jewelry - ញូវយ៉ក
បីជាន់គុជខ្យងសេហ្សុនសេន (១៤ គ) ញូវយ៉ក Popular Jewelry
ដាប់ប៊ែលភីហ្សិនឌឺហ្សុនផិនថេន (១៤ គ) ញូវយ៉ក Popular Jewelry
Pendant គុជ Astrolabe (14 គ) ញូវយ៉ក Popular Jewelry

Popular Jewelry

Pendant គុជ Astrolabe (14K)

$ 286.79
អង្កត់ទ្រូងគុជ - អយស្ទឺរ (១៤ គ) អង្កត់ទ្រូង - Popular Jewelry - ញូវយ៉ក

Popular Jewelry

Pendant គុជអ៊ី - អយស្ទឺរ (១៤ គ)

$ 195.59
Pendant បេះដូង Amethyst Clover (14K)

Popular Jewelry

Pendant បេះដូង Amethyst Clover (14K)

$ 1,441.19