លក់​ហើយ
ទេវតាតូចនៅលើព្រះចន្ទព្រះចន្ទ (១៤K) Popular Jewelry ញូវយ៉ក
ការបន់ស្រន់ទេពធីតាទារក (១៤ គ) ១៤ មាសការ៉ាតេ, Popular Jewelry ញូវយ៉ក

Popular Jewelry

ការអធិស្ឋានទេវតាទារក (១៤ គ)

$ 214.79
ប៉ារ៉ាឡែលទេវតាវីង (១៤ ក) មុខ - Popular Jewelry - ញូវយ៉ក

Popular Jewelry

អ្នកយាមស្លាបវីងដ៏អស្ចារ្យ

$ 166.79
ប៉ារ៉ាឡែលស្លាបស្លាបពីរ (១៤K) - Popular Jewelry - ញូវយ៉ក

Popular Jewelry

ប៉ារ៉ាឡែលវីនដូពីរតោន (១៤K)

$ 171.59
ផ្នែកខាងមុខ Angel Wing CZ Pendant (14K) - Popular Jewelry - ញូវយ៉ក

Popular Jewelry

Pendant Angel Wing (14K)

$ 217.19